Spring naar content

Persbericht: Zorgen om het KNIR

Persbericht, NKV 17 juni 2019

De bestuursleden van het Nederlands Klassiek Verbond en van de Stichting Leerstoel NKV hebben met grote verontrusting kennis genomen van het plan van de Rijksuniversiteit Groningen om 50% van de activiteiten van het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome voor genoemde universiteit te reserveren, en het plaatselijk beleid aan te passen aan dat van de RUG.

Wij vrezen dat dit ten koste gaat van de specifieke expertise en faciliteiten die het KNIR aan Nederlandse onderzoekers en studenten biedt.

Het is van het grootste belang het KNIR volledig ten dienste te laten staan aan de gehele Nederlandse academische gemeenschap. Wij hebben derhalve het CvB en het bestuur van de Faculteit der Letteren van de RUG per brief verzocht het KNIR te behouden als een nationaal wetenschappelijk instituut op het gebied van de geesteswetenschappen, in het bijzonder de archeologie en de Romeinse cultuurgeschiedenis in al haar facetten, en dit onder meer te bereiken door vacatures voor directie en stafleden van het KNIR open te houden voor alle universiteiten.

Foto: Lalupa, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Q03_-_v_Omero_-_Institutum_Nederlandicum_P1010354.JPG

Laat een reactie achter

X
X
X