Spring naar content

Ja, ik word lid!

banner gold

Het Nederlands Klassiek Verbond is een vereniging voor jong en oud. In Nederland en Vlaanderen zijn meer dan dertig afdelingen actief, zodat er altijd wel iets bij u in de buurt georganiseerd wordt!

Voordelen van het lidmaatschap

  • Gratis toegang tot alle NKV-lezingen, op landelijk en lokaal niveau, door bekende classici en archeologen
  • Inclusief abonnement op ons prachtig geïllustreerde tijdschrift Hermeneus, dat 4x per jaar verschijnt
  • Jaarlijkse NKV-dag met klassiek programma
  • Excursies in binnen- en buitenland
  • Studiedagen (ook speciaal voor studenten en leerlingen)
  • Leeskringen

Kortom: een gegarandeerde flinke dosis Grieks, Latijn, literatuur, geschiedenis en archeologie!

Lidmaatschapsprijs

De prijs van het jaarlidmaatschap bedraagt voor 2020:

 

jeugdleden (tot 25 jaar) €21,30  inclusief Hermeneus
gewone leden €42,60  inclusief Hermeneus
huisgenoot-leden €11,-  exclusief Hermeneus
gewoon lid + huisgenoot-lid €53,60  inclusief Hermeneus (1 exemplaar)
jeugdlid + huisgenoot-lid €32,30  inclusief Hermeneus (1 exemplaar)
buitenlandlid €48,50  inclusief Hermeneus
lid voor het leven €800,-  inclusief Hermeneus
 

*Het verenigingsjaar loopt van januari tot januari.

Word lid

    Een jeugd/studentlidmaatschap geldt voor jongeren tot 25 jaar.
  • Kiest u hier een afdeling in de buurt van uw adres. U ontvangt dan informatie over lezingen en andere activiteiten die door deze afdeling georganiseerd worden. Wilt u ook van andere afdelingen op de hoogte blijven? Dan kunt u dit aangeven in het veld opmerkingen onderaan het formulier.

Lid worden via post of e-mail

Aanmelding bij voorkeur via het aanmeldingsformulier. U kunt ook zichzelf of iemand anders als lid opgeven door te schrijven naar:

Ledenadministratie NKV
p/a Marcelis Dékavé
Postbus 255
1800 AG Alkmaar

of

ledenadministratie@nederlandsklassiekverbond.nl

Opzeggen

De opzegging van het abonnement dient schriftelijk te geschieden vóór 1 december van het voorafgaande jaar, zodat de administratie dit nog op tijd kan verwerken. U kunt uw bericht richten aan:

Ledenadministratie NKV
p/a Marcelis Dékavé
Postbus 255
1800 AG Alkmaar

of

ledenadministratie@nederlandsklassiekverbond.nl

X
X
X