Spring naar content

Ja, ik word lid!

banner gold

Het Nederlands Klassiek Verbond is een vereniging voor iedereen die geïnteresseerd is in de Grieks-Romeinse Oudheid. In Nederland en Vlaanderen zijn meer dan dertig afdelingen actief, zodat er altijd wel iets bij u in de buurt georganiseerd wordt!

Voordelen van het lidmaatschap

  • Gratis toegang tot alle NKV-lezingen, op landelijk en lokaal niveau, door bekende classici en archeologen
  • Inclusief abonnement op ons prachtig geïllustreerde tijdschrift Hermeneus, dat 4x per jaar verschijnt
  • Jaarlijkse NKV-dag met klassiek programma
  • Excursies in binnen- en buitenland
  • Studiedagen (ook speciaal voor studenten en leerlingen)
  • Leeskringen

Kortom: een gegarandeerde flinke dosis Grieks, Latijn, literatuur, geschiedenis en archeologie!

Lidmaatschapsprijs

De prijs van het jaarlidmaatschap bedraagt voor 2021:

 

jeugdleden (tot 25 jaar) €21,30  inclusief Hermeneus
gewone leden €42,60  inclusief Hermeneus
huisgenoot-leden €11,-  exclusief Hermeneus
gewoon lid + huisgenoot-lid €53,60  inclusief Hermeneus (1 exemplaar)
jeugdlid + huisgenoot-lid €32,30  inclusief Hermeneus (1 exemplaar)
buitenlandlid €48,50  inclusief Hermeneus
lid voor het leven €800,-  inclusief Hermeneus
 

*Het verenigingsjaar loopt van januari tot januari.

Word lid

    Een jeugd/studentlidmaatschap geldt voor jongeren tot 25 jaar.
  • Kiest u hier een afdeling in de buurt van uw adres. U ontvangt dan informatie over lezingen en andere activiteiten die door deze afdeling georganiseerd worden. Wilt u ook van andere afdelingen op de hoogte blijven? Dan kunt u dit aangeven in het veld opmerkingen onderaan het formulier.

Lid worden via post of e-mail

Aanmelding bij voorkeur via het aanmeldingsformulier. U kunt ook zichzelf of iemand anders als lid opgeven door te schrijven naar:

Ledenadministratie NKV
p/a Marcelis Dékavé
Postbus 255
1800 AG Alkmaar

of

ledenadministratie@nederlandsklassiekverbond.nl

Opzeggen

De opzegging van het abonnement dient schriftelijk te geschieden vóór 1 december van het voorafgaande jaar, zodat de administratie dit nog op tijd kan verwerken. U kunt uw bericht richten aan:

Ledenadministratie NKV
p/a Marcelis Dékavé
Postbus 255
1800 AG Alkmaar

of

ledenadministratie@nederlandsklassiekverbond.nl

X
X
X