Spring naar content

Ja, ik word lid!

banner gold

Leden krijgen vijfmaal per jaar het tijdschrift Hermeneus en hebben gratis toegang tot alle activiteiten. In Nederland en Vlaanderen zijn meer dan dertig afdelingen actief.

Voordelen van het lidmaatschap

  • Aandacht voor Grieks, Latijn, literatuur, geschiedenis, archeologie en receptie
  • Magazine Hermeneus 5x per jaar
  • Lezingen door bekende classici en archeologen
  • Excursies in binnen- en buitenland
  • Studiedagen (ook speciaal voor studenten en leerlingen)
  • Vereniging voor jong en oud

Lidmaatschapsprijs

De prijs van het jaarlidmaatschap bedraagt voor 2020:

jeugdleden (tot 25 jaar) €21,30  inclusief Hermeneus
gewone leden €42,60  inclusief Hermeneus
huisgenoot-leden €11,-  exclusief Hermeneus
gewoon lid + huisgenoot-lid €53,60  inclusief Hermeneus (1 exemplaar)
jeugdlid + huisgenoot-lid €32,30  inclusief Hermeneus (1 exemplaar)
buitenlandlid €48,50  inclusief Hermeneus
lid voor het leven €800,-  inclusief Hermeneus
*Het verenigingsjaar loopt van januari tot januari.

Lid worden

Aanmelding bij voorkeur via het aanmeldingsformulier. U kunt ook zichzelf of iemand anders als lid opgeven door te schrijven naar:
Ledenadministratie NKV
p/a Marcelis Dékavé
Postbus 255
1800 AG Alkmaar
E: ledenadministratie@nederlandsklassiekverbond.nl

Opzeggen

De opzegging van het abonnement dient schriftelijk te geschieden vóór 1 december van het voorafgaande jaar, zodat de administratie dit nog op tijd kan verwerken. U kunt uw bericht richten aan:
Ledenadministratie NKV
p/a Marcelis Dékavé
Postbus 255
1800 AG Alkmaar
E: ledenadministratie@nederlandsklassiekverbond.nl

Word lid

    Een jongeren lidmaatschap geldt voor jongeren tot 25 jaar.
  • Kiest u hier een afdeling in de buurt van uw adres. U ontvangt dan informatie over lezingen en andere activiteiten die door deze afdeling georganiseerd worden. Wilt u ook van andere afdelingen op de hoogte blijven? Dan kunt u dit aangeven in het veld opmerkingen onderaan het formulier.
X
X
X