Spring naar content

november, 2021

0811-21TirannenmoordDr. Anton J.L. van Hooff

De groep rond Von Stauffenberg delibereerde vóór het plegen van de mislukte aanslag van 20 juli 1944 breedvoerig over de vraag of Tyrannenmord moreel te verantwoorden was. Daarmee werd teruggegrepen op de tirannendoding door Harmodios en Aristogeiton in 514 v.C. Zij werden als tyrannoktonoi door de Atheense democratie geëerd met liederen en een standbeeld op de agora.
Sindsdien gold het doden van een despoot als een daad van goed burgerschap. De senatoren die Caesar op 15 maart 44 v.C doodden, beriepen zich op de plicht tot tyrannicidium. Iemand zou zelfs voor de daad hebben uitgeroepen: ‘Zo verga het steeds tirannen!’ (Sic semper tyrannis). Met deze woorden zou John Wilkes Booth op 14 april 1865 president Lincoln hebben doodgeschoten. Wanneer heeft in onze wereld de burger het recht geweld tegen een onderdrukkend regime te gebruiken? De Duitse grondwet geeft –heel uniek –de burger dat recht als andere middelen falen.

Tijd

(Maandag) 8:00 pm - 10:00 pm

Locatie

Walkartcentrum

Kerkweg 19, Zeist

Organisator

Afdeling Zeistzeist@nederlandsklassiekverbond.nl

X
X
X