Spring naar content

september, 2021

3009-21Rolf Strootman: held of hufter? Hoe te oordelen over Alexander de Grote?

Held of hufter? Hoe te oordelen over Alexander ‘de Grote’? [Nieuw]
In de hedendaagse geschiedschrijving wordt Alexander de Grote doorgaans Alexander III
genoemd, of ‘Alexander van Macedonië’. De erenaam ‘de Grote’ is volgens velen te veel eer voor
deze veroveraar. Want wat bracht deze Alexander eigenlijk teweeg, behalve de val van het
Perzische Rijk, de voortijdige dood van honderdduizenden mensen, en het ontstaan van een
complete politieke chaos die tot een halve eeuw na zijn dood zou voortduren?
46
Geen enkele historische figuur uit de Oudheid is zo omstreden als Alexander ‘de Grote’.
Voor de een is hij een ontdekkingsreiziger avant la lettre, die voor interculturele connectiviteit
zorgde en aan de wieg stond van een nieuwe hybride cultuur die moderne historici ‘Hellenisme’
noemen. In de jaren dertig beschreef de Britse historicus W. W. Tarn hem als een idealistische
dromer die niets minder dan wereldvrede en de eenheid van alle mensen nastreefde; maar voor
veel Duitse historici uit die tijd was Alexander geen haar beter dan de dictator die destijds in
Duitsland aan de macht was. Alexander is gezien als de stichter van een nieuw, GrieksMacedonisch wereldrijk, als iemand die alleen maar een allang bestaand imperium integraal
overnam zonder zelf iets nieuws te creëren, én als de gewelddadige verwoester van het Perzische
Rijk. Wie het weet mag het zeggen.
Ondertussen wordt de vraag naar de historische betekenis van Alexander steeds
belangrijker. In een tijd waarin we zoeken naar een meer inclusieve visie op de ‘Klassieke
Oudheid’, bijvoorbeeld door verder te kijken dan alleen de Mediterrane wereld, begint het beeld
van Alexander als een ‘Europese’ veroveraar of ontdekkingsreiziger opnieuw te kantelen. In deze
lezing gaan we in op de steeds veranderende visies op Alexander, en op de vraag waar we nu
staan.

Tijd

(Donderdag) 5:30 pm - 5:30 pm

X
X
X