Spring naar content

april, 2021

1504-21Petrus in RomeRoald Dijkstra

In samenwerking met Dante Alighieri Nijmegen in de Week van de Klassieken

Rome is bekend om zijn keizers en pausen, maar natuurlijk ook vanwege Vaticaanstad, waarvan het graf van Petrus het middelpunt vormt. De vraag of Petrus nu écht in Rome is gekruisigd, zal vermoedelijk nooit met zekerheid kunnen worden beantwoord. Maar dat de verering van de apostel er al zeer vroeg begon is zeker. In deze lezing zullen de Petrinische sporen in Rome worden onderzocht vanuit verschillende gezichtspunten: de archeologie brengt ons naar het (vermeende) graf van Petrus onder de Sint Pieter: nu komen daar vooral pelgrims en toeristen, maar hoe zat dat vroeger? Wat gebeurde er bij dat graf en hoe zag het er uit? En wat veranderde er door de bouw van de (oude) Sint-Pieter? Mede door de aantrekkingskracht van die kerk nam de Petruscultus steeds omvangrijkere vormen aan. Petrus werd al snel ook verbeeld in de kunst en bezongen door Romeinse dichters. Aan de hand van deze thema’s wordt een beeld geschetst van de rol van Petrus in de laatantieke samenleving en het opkomende pausdom, dat in Damasus (366-384) een opmerkelijk uitgesproken vertegenwoordiger vond.

Bijwonen? Graag aanmelden per e-mail t/m 13 april. Gratis toegang voor NKV-leden.

Tijd

(Donderdag) 7:45 pm

Locatie

Restaurant Groenewoud

Groesbeekseweg 227

Organisator

Afdeling Nijmegen-Arnhemnijmegen-arnhem@nederlandsklassiekverbond.nl

X
X
X