Spring naar content

maart, 2021

2903-21Geannuleerd - Het ontstaan van de ZijderouteRolf Strootman

Let op! Deze lezing is helaas geannuleerd en zal waarschijnlijk in het programma van het seizoen 2021-2022 worden opgenomen.

 


 

De Zijderoute is de romantische naam voor een wijdvertakt netwerk van handelswegen die eeuwenlang het oosten en westen van Eurazië met elkaar verbonden. Er is tegenwoordig weer veel belangstelling voor de Zijderoute. Dat komt deels doordat China een ‘Nieuwe Zijderoute’ van de grond probeert te krijgen. Deels is het een gevolg van de groeiende belangstelling onder historici voor niet-Westerse geschiedenis en voor culturele uitwisselingen tussen ‘Oost’ en ‘West’. Over de Zijderoute zijn de afgelopen tijd veel nieuwe boeken verschenen. Maar wanneer en hoe is de Zijderoute ontstaan? De meeste geschiedenissen van de Zijderoute beginnen in de Middeleeuwen omdat daarover het meeste bekend is. Soms wordt er vagelijk naar de Oudheid verwezen. Door veranderende wetenschappelijke inzichten en nieuwe archeologische ontdekkingen komen we steeds meer te weten over de vroegste directe contacten tussen China en het Middellandse Zeegebied. In de lezing nemen we deze uitwisselingen over enorme geografische afstanden onder de loep. In het bijzonder gaan we in op de vraag hoe die contacten tot stand kwamen en wat er verhandeld werd (veel meer dan zijde).

 


 

De lezingen, die georganiseerd zijn in samenwerking met de programmacommissie van de Walkartgemeenschap, worden gehouden in het Walkartcentrum, Kerkweg 19-23, 3701 HD Zeist.

Aanvang 20.00u. I.v.m. de ”anderhalve-meter-afstand” maken we gebruik van de kerkzaal. Maximaal 30 mensen kunnen toegelaten worden. Daarom dient u zich aan te melden, dat kan bij Ineke Krediet, tel. 030 6923828. De hoofdingang wordt gebruikt, de achteringang en garderobe zijn te benauwd. Bij de ingang van de kerkzaal staat een fles desinfectiemiddel en er zijn mondkapjes aanwezig.

Voor een routebeschrijving en gedetailleerde coronamaatregelen verwijs ik u naar de website van de Walkartgemeenschap: www.walkart.nl.

 

Tijd

(Maandag) 8:00 pm

Locatie

Walkartcentrum

Kerkweg 19, Zeist

Organisator

Afdeling Zeistzeist@nederlandsklassiekverbond.nl

Spreker

  • Rolf Strootman

    Rolf Strootman

    docent oude geschiedenis aan de Universiteit Utrecht

X
X
X