Spring naar content

november, 2021

2311-21Held of hufter? Hoe te oordelen over Alexander 'de Grote'?Dr. R. Strootman

Deze lezing wordt niet op locatie gehouden; De lezing zal online doorgaan via een Zoom-meeting. De link zal maandagavond naar de leden en eventuele andere belangstellenden gestuurd worden.

In  de  hedendaagse  geschiedschrijving  wordt  Alexander  de  Grote  doorgaans  Alexander  III genoemd,  of  ‘Alexander  van  Macedonië’.  De  erenaam  ‘de  Grote’  is  volgens  velen  te  veel  eer  voor deze  veroveraar.  Want  wat  bracht  deze  Alexander  eigenlijk  teweeg,  behalve  de  val  van  het Perzische  Rijk,  de  voortijdige  dood  van  honderdduizenden  mensen,  en  het  ontstaan  van  een complete  politieke  chaos  die  tot  een  halve  eeuw  na zijn  dood zou  voortduren?

Geen  enkele  historische  figuur  uit  de  Oudheid  is  zo  omstreden  als  Alexander  ‘de  Grote’. Voor  de  een  is  hij  een  ontdekkingsreiziger  avant  la  lettre,  die  voor  interculturele  connectiviteit zorgde  en  aan  de  wieg  stond  van  een  nieuwe  hybride  cultuur  die  moderne  historici  ‘Hellenisme’ noemen.  In  de  jaren  dertig  beschreef  de  Britse  historicus  W.  W.  Tarn  hem  als  een  idealistische dromer  die  niets  minder  dan  wereldvrede  en  de  eenheid  van  alle  mensen  nastreefde;  maar  voor veel  Duitse  historici  uit  die  tijd  was  Alexander  geen  haar  beter  dan  de  dictator  die  destijds  in Duitsland  aan  de  macht  was.  Alexander  is  gezien  als  de  stichter  van  een  nieuw,  GrieksMacedonisch  wereldrijk,  als  iemand  die  alleen  maar  een  allang  bestaand  imperium  integraal overnam  zonder  zelf  iets  nieuws  te  creëren,  én  als  de  gewelddadige  verwoester  van  het  Perzische Rijk.  Wie  het  weet  mag het  zeggen.

Ondertussen  wordt  de  vraag  naar  de  historische  betekenis  van  Alexander  steeds belangrijker.  In  een  tijd  waarin  we  zoeken  naar  een  meer  inclusieve  visie  op  de  ‘Klassieke Oudheid’,  bijvoorbeeld  door  verder  te  kijken  dan  alleen  de  Mediterrane  wereld,  begint  het  beeld van  Alexander  als  een  ‘Europese’  veroveraar  of  ontdekkingsreiziger  opnieuw  te  kantelen.  In  deze lezing  gaan  we  in  op  de  steeds  veranderende  visies  op  Alexander,  en  op  de  vraag  waar  we  nu staan.

Tijd

(Dinsdag) 8:00 pm

Locatie

Stedelijk Gymnasium Breda

Nassausingel 7, Breda

Organisator

Afdeling Bredabreda@nederlandsklassiekverbond.nl

X
X
X