Spring naar content

januari, 2022

2001-22Bodes als snelle winden aan weerszijden van de BosporusHomerus in het licht van ‘Oosterse’ epiek

Homerus in het licht van ‘Oosterse’ epiek

Lezing door dr. Willemijn Waal

Onderzoek in de afgelopen decennia heeft meer een meer duidelijk gemaakt dat het oude Griekenland in intensief contact stond met het Nabije Oosten, en dat deze interactie onder meer haar sporen heeft nagelaten in de Griekse religie, wetenschap en literatuur. Deze sporen zijn bij uitstek zichtbaar in de werken van Homerus. Zowel de Ilias als de Odyssee toont opvallende gelijkenissen met literaire spijkerschriftteksten van het tweede en eerste millennium v. Chr., zoals het Gilgamesj-epos uit Mesopotamië en het Kumarbi-epos uit Anatolië. Het gaat hierbij niet alleen om overeenkomsten in thematiek en literaire motieven, maar ook in de stijl en structuur van de composities. In deze lezing zal Willemijn Waal (Universiteit Leiden, Ned. Inst. voor het Nabije Oosten) een aantal bekende en minder bekende parallellen tussen ‘Oosterse’ epen en de Ilias behandelen en ingaan op de vraag wat deze overeenkomsten ons kunnen vertellen over de ontstaansgeschiedenis en de overlevering van de werken van Homerus.
Deze lezing is toegankelijk voor iedereen en biedt verdieping bij het CE Grieks van 2022.

Tijd

(Donderdag) 7:30 pm - 9:30 pm

Organisator

Afdeling Leiden

Spreker

  • Willemijn Waal

    Willemijn Waal

X
X
X