Spring naar content

februari, 2021

1102-21Livestream: Bakchos bedriegtC.L. Caspers

Bakchos bedriegt: het gelijk van de God in Euripides Bacchae

Atheïsme is een hot topic: het bestaan van God (of: ‘god’) staat voortdurend ter discussie; boeken en video’s van prominente atheïsten als Richard Dawkins en Dick Swaab vinden gretig aftrek. In de Griekse oudheid twijfelde men zelden aan het bestaan van de goden: zij waren daarvoor te innig betrokken bij elke gebeurtenis of ontwikkeling in het menselijk bestaan. Voor zover er sprake was van atheïsme, betrof dat vragen als: zijn er ethische maatstaven voor het handelen van goden? Hoe ver strekt hun macht en invloed? Kunnen goden hun goddelijkheid op het spel zetten, of in het gedrang zien komen? Het hedendaagse, op de exacte wetenschappen leunende atheïstische discours heeft weinig plaats voor zulke vragen. In Euripides’ Bacchae – het drama van Pentheus’ zinloze en destructieve verzet tegen de komst van Dionysos naar Thebe – staan ze centraal: Dionysos’ paradoxale beslissing om zijn goddelijkheid te bewijzen door zich als mens voor te doen zet alle traditionele denkkaders op hun kop. In deze lezing onderzoeken we Euripides’ godsdienstkritiek en vragen we ons af wat zijn conclusies vandaag de dag nog te zeggen hebben.

Tijd

(Donderdag) 7:30 pm - 9:30 pm

Locatie

Livestream

Organisator

Afdeling Maastrichtmaastricht@nederlandsklassiekverbond.nl

Spreker

  • Christiaan Caspers

    Christiaan Caspers

X
X
X