Spring naar content

Let op! Deze lezing was oorspronkelijk gepland voor 8 februari, maar is verplaatst naar 29 maart.

 


 

De Zijderoute is de romantische naam voor een wijdvertakt netwerk van handelswegen die eeuwenlang het oosten en westen van Eurazië met elkaar verbonden. Er is tegenwoordig weer veel belangstelling voor de Zijderoute. Dat komt deels doordat China een ‘Nieuwe Zijderoute’ van de grond probeert te krijgen. Deels is het een gevolg van de groeiende belangstelling onder historici voor niet- Westerse geschiedenis en voor culturele uitwisselingen tussen ‘Oost’ en ‘West’. Over de Zijderoute zijn de afgelopen tijd veel nieuwe boeken verschenen. Maar wanneer en hoe is de Zijderoute ontstaan? De meeste geschiedenissen van de Zijderoute beginnen in de Middeleeuwen omdat daarover het meeste bekend is. Soms wordt er vagelijk naar de Oudheid verwezen. Door veranderende wetenschappelijke inzichten en nieuwe archeologische ontdekkingen komen we steeds meer te weten over de vroegste directe contacten tussen China en het Middellandse Zeegebied. In de lezing nemen we deze uitwisselingen over enorme geografische afstanden onder de loep. In het bijzonder gaan we in op de vraag hoe die contacten tot stand kwamen en wat er verhandeld werd (veel meer dan zijde).

 


 

De lezingen, die georganiseerd zijn in samenwerking met de programmacommissie van de Walkartgemeenschap, worden gehouden in het Walkartcentrum, Kerkweg 19-23, 3701 HD Zeist.

Aanvang 20.00u. I.v.m. de ”anderhalve-meter-afstand” maken we gebruik van de kerkzaal. Maximaal 30 mensen kunnen toegelaten worden. Daarom dient u zich aan te melden, dat kan bij Ineke Krediet, tel. 030 6923828 of bij Jeannette Kruys, tel. 0348 442468 jeannettevanloen@gmail.com. De hoofdingang wordt gebruikt, de achteringang en garderobe zijn te benauwd. Bij de ingang van de kerkzaal staat een fles desinfectiemiddel en er zijn mondkapjes aanwezig.

Voor een routebeschrijving en gedetailleerde coronamaatregelen verwijs ik u naar de website van de Walkartgemeenschap: www.walkart.nl.

 

“Mijn strijdmakkers hebben geen bier; ik verzoek u opdracht te geven dat het ons toegestuurd wordt.”

Wie de klassieke oudheid uitsluitend aan de hand van literaire bronnen bestudeert, zou haast vergeten dat er toen ook ‘gewone’ mensen geleefd hebben. Gelukkig hebben we ook schriftelijke bronnen die zich niet alleen tot de literaire elite beperken. Deze schriftelijke bronnen geven een kijkje in het leven van alledag. Een aparte categorie vormen de schriftelijke overblijfselen die afkomstig zijn van het Romeinse leger. Het enorme imperium was alleen in stand te houden dankzij een uitgebreid en overwegend schriftelijk communicatienetwerk tussen de verschillende legeronderdelen. Het mag dus geen verbazing wekken dat van die schriftelijke cultuur nog relatief veel overgebleven is. In de lezing wordt, aan de hand van diverse voorbeelden, ingegaan op die schriftelijke cultuur van het Romeinse leger, waarbij zoveel mogelijk de soldaten zelf aan het woord gelaten worden. Tegelijkertijd kunnen we aan de hand van die voorbeelden een inschatting maken van hoe die schriftelijke cultuur ingebed was in het dagelijkse leven van de soldaten.

woensdag 10 februari 2021 – 20u, livestream
U kunt op woensdag 10 februari vanaf 19:45 aansluiten bij de online lezing via deze link.

Deze lezing dient eveneens als eindexamenlezing Latijn.

Cicero is veel bekender als staatsman en als redenaar dan als filosoof. Toch startte hij zijn loopbaan in Rome met een gedegen filosofie-opleiding op zak, inclusief Bildungreise naar Griekenland. Bij hem zijn retorica en filosofie trouwens sowieso nooit los van elkaar verkrijgbaar. De laatste tijd hebben de filosofische werken van Cicero een soort rehabilitatie ondergaan: ze blijken veel meer te zijn dan opgewarmde Griekse kost en zijn de moeite van het lezen meer dan waard. In deze lezing legt de heer dr. Rogier van der Wal  vanuit die filosofische werken van Cicero – waaronder het onlangs door Paul Silverentand opnieuw in het Nederlands vertaalde De officiis – expliciet de link met de tijd en de thematiek van de redevoering Pro Sexto Roscio Amerino uit, een speech die Cicero hield toen zijn opleidingskennis nog vers was. Daarmee voegt hij iets extra’s toe aan de aspecten die in de klas al aan de orde komen.

In 2020 bestond de Frons, het opleidingsblad van de Leidse opleidingen GLTC (BA) en CAC: Classics (MA en ResMA), 40 jaar en dat vieren we met een digitaal Lustrumsymposium! Op vrijdag 12 februari zullen drie sprekers het thema “de Klassieken in de Lage Landen” ieder vanuit een verrassende invalshoek belichten: Tom Hazenberg zal ingaan op de taalkundige erfenis van de Romeinen die het enkele eeuwen aan de Nedergermaanse Limes uithielden, Els Rose zal ons meenemen naar het middeleeuwse bisdom Utrecht, waar een goed opgeleide bisschop zijn eigen gang ging met de klassieke erfenis, en Bram van der Velden zal spreken over de opmerkelijke rol van familiebanden in de academische wereld van de klassieken. Daarnaast zal tijdens het symposium het extra dikke Lustrumnummer van de Frons, waaraan meer dan 25 classici uit Leiden en omstreken hebben meegeschreven, worden gepresenteerd.

U kunt zich via het onderstaande formulier inschrijven voor het symposium. Op 12 februari ontvangt u dan een link waarmee u om 15 uur digitaal deel kunt nemen aan de activiteit.

U vindt het inschrijfformulier hier.

In de lange avonden van deze winter kunt u uw vertaaltalent beproeven! Het bestuur van NKV-afdeling Leiden heeft twee gedichten geselecteerd, een in het Neogrieks, een in het Neolatijn. U kunt van een ervan, of van beide, een vertaling maken, en die voorleggen aan de kritische Jury, die zal beslissen welke vertalingen lauwering verdienen.
De jury zal de vertalingen beoordelen op inhoudelijke getrouwheid, maar ook op formele en creatieve kwaliteiten. Zet u de verzen om naar Sapphische strofen of naar ollekebollekes? Wij zijn benieuwd.

De jury zal voor de Latijnse vertaling bestaan uit dr. Susanna de Beer (UHD Latijn, Universiteit Leiden), en afdelingsbestuursleden Louise van der Vlugt en Siward Tacoma. Het Griekse werk zal worden beoordeeld door dr. Luuk Huitink (UD Grieks, Universiteit van Amsterdam), en afdelingsbestuursleden Hubert Mooiman en Anouk Wallien.

De vertaalwedstrijd staat open voor leden van het NKV, maar ook voor externen. Inzendingen stuurt u uiterlijk op 21 maart 2021 naar de Leidse afdeling van het Nederlands Klassiek Verbond. Dat kan via mail, maar uiteraard ook via de post (zie vertaalopgave voor instructies). De bekendmaking van de winnaar(s) zal plaatsvinden in de volgende Week van de Klassieken, in april 2021.

De wedstrijdopgaven vindt u op de volgende twee pagina’s. Wij wensen u alvast veel succes en zien uw vertalingen met vreugde tegemoet!

Dr. P.H.A. Houten houdt op 24 maart 2021 om 20.00 uur in wijkgebouw De Slinger, Jan Schöfferlaan 3, ‘s-Hertogenbosch, een lezing over de urbanisering van Romeins Spanje en Portugal.

Volgens Plinius de Oudere waren er 399 oppida op het Iberisch Schiereiland, verdeeld over 513 civitates. Aan de hand van archeologisch en epigrafisch materiaal zal in deze lezing duiding gegeven worden aan de bewering van Plinius.

De lezing wordt gehouden in Wijkgebouw De Slinger, Jan Schöfferlaan 3, ‘s-Hertogenbsoch. De zaal is volgens coronavoorschriften ingericht.

Voor leden van NKV en EOL is de lezing gratis; belangstellenden betalen €. U kunt bij de ingang voor € 0,50 een parkeerkaart kopen, waarmee u in de buurt kunt parkeren. Koffie en thee kosten € 1,50.

Wilt u zich tevoren aanmelden bij de voorzitter Hanneke Versélewel (06-45216658) of bij de secretaris Annemarie van Lith (pavanlith@wxs.nl)?

Dr. L. Petit houdt op 24 februari 2021 om 20.00 uur een lezing over een IJzertijdheiligdom in de Jordaanvallei.

De ruïneheuvel Tell Damiyah wordt door sommigen gehouden voor de Bijbelse stad Adama. Het blijkt in de late IJzertijd (750-650 vC.) geen stad of handelscentrum te zijn geweest, maar een belangrijk regionaal en interregionaal heiligdom.

De lezing wordt gehouden in Wijkgebouw De Slinger, waar de zaal volgens de coronavoorschriften is ingericht.

De lezing is voor NKV- en EOLleden gratis, belangstellenden betalen € 5. Koffie en thee kosten € 1,50. U kunt aan de deur een parkeerkaart kopen voor € 0,50, waarmee u in de buurt kunt parkeren.

Aanmelden kan bij de voorzitter Hanneke Versélewel (06-45216658) of bij de secretaris Annemarie van Lith (pavanlith@wxs.nl).

 

  • Plato’s Phaedrus zal ongetwijfeld voor boeiende en uitdagende leesavonden zorgen. In deze dialoog ontmoet Socrates zijn gesprekspartner Phaedrus die terugkomt van een voordracht door de redenaar Lysias. Deze sprak over Eros, en Phaedrus is in de wolken over de redenaarskunst die hij gehoord heeft. Socrates is echter minder enthousiast: op de hem zo eigen manier geeft hij uitgebreid zijn visie op het onderwerp. Tal van thema’s passeren de revue: de onsterfelijkheid van de ziel, de ziel als gevleugeld span, de hemelse processie van de zielen, de Ideeënleer, de anamnese, de mythe van de cicaden, de mania, de mythe van Theuth over de waarde van het geschreven woord, … Stof genoeg dus om te lezen, om over na te denken, om over te … filosoferen.
  • In deze leeskring Grieks beginnen we de lectuur taalkundig en vertalend  en gaan dan, geholpen door degelijke commentaren, in op de historische en literaire context; om een antwoord te zoeken op vragen als: Hoe kwam deze tekst tot ons? Waarom werd hij bewaard? Betekent hij wat wij denken of verstond men hem toen anders? – Zo genieten we van de rijke literaire erfenis die de antieken ons nagelaten hebben.
  • Deze leesavonden worden geleid door mevrouw Chris Fabry en vinden online plaats via een link die zij doorstuurt. Gemiddeld zijn er twee leesavonden per maand. De voorziene data zijn : (in 2020) 7 en 14 oktober, 18 november, 2 en 9 december ; (in 2021) 6 en 13 januari, 3 en 10 februari, 3 en 10 maart, 21 en 28 april, en 5 mei. – Belangstellenden kunnen contact opnemen met mevr. lic. Chris Fabry op het nummer 0479/98.22.74 of via chris.fabry.gr@gmail.com.

Het Pelgrimsverslag van Egeria
In 381 vertrok een rijke Romeinse dame, Egeria, vanuit haar woonplaats in het Westen van Europa, ergens in Spanje of Zuid-Frankrijk. Zij begon aan een verre, adembenemende reis, helemaal naar Palestina, Egypte en Syrië. In die voor haar afgelegen gebieden wilde zij met eigen ogen de plaatsen zien die zij kende uit de bijbel. Haar pelgrimsreis, een van de aller- vroegste in zijn soort, is uniek: Egeria maakte onderweg aantekeningen van wat zij allemaal zag en meemaakte. Die werkte zij later uit tot een volledig reisverslag in het Latijn, inclusief een gedetailleerde beschrijving van de liturgie in Jeruzalem. De lezing laat aan de hand van korte tekstvoorbeelden (in vertaling) iets zien van deze vroege pelgrim en haar kijk op de Bijbelse wereld. De spreker publiceerde in 2011 een uitgave met Latijnse tekst en Nederlandse vertaling van Egeria’s boek.

 

I.v.m. de ”anderhalve-meter-afstand” maken we gebruik van de kerkzaal. Maximaal 30 mensen kunnen toegelaten worden. Daarom vragen wij u met klem zich aan te melden, dat kan bij Ineke Krediet, tel. 030 6923828 of bij Jeannette Kruys, tel. 0348 442468 jeannettevanloen@gmail.com. De hoofdingang wordt gebruikt, de achteringang en garderobe zijn te benauwd. Bij de ingang van de kerkzaal staat een fles desinfectiemiddel en er zijn mondkapjes aanwezig.

Bakchos bedriegt: het gelijk van de God in Euripides Bacchae

Atheïsme is een hot topic: het bestaan van God (of: ‘god’) staat voortdurend ter discussie; boeken en video’s van prominente atheïsten als Richard Dawkins en Dick Swaab vinden gretig aftrek. In de Griekse oudheid twijfelde men zelden aan het bestaan van de goden: zij waren daarvoor te innig betrokken bij elke gebeurtenis of ontwikkeling in het menselijk bestaan. Voor zover er sprake was van atheïsme, betrof dat vragen als: zijn er ethische maatstaven voor het handelen van goden? Hoe ver strekt hun macht en invloed? Kunnen goden hun goddelijkheid op het spel zetten, of in het gedrang zien komen? Het hedendaagse, op de exacte wetenschappen leunende atheïstische discours heeft weinig plaats voor zulke vragen. In Euripides’ Bacchae – het drama van Pentheus’ zinloze en destructieve verzet tegen de komst van Dionysos naar Thebe – staan ze centraal: Dionysos’ paradoxale beslissing om zijn goddelijkheid te bewijzen door zich als mens voor te doen zet alle traditionele denkkaders op hun kop. In deze lezing onderzoeken we Euripides’ godsdienstkritiek en vragen we ons af wat zijn conclusies vandaag de dag nog te zeggen hebben.

X
X
X