Spring naar content

De Nieuw-Assyrische koningen: heersers of handelaren?

Op 29 november vertelt drs. Carolien van der Brugge over “De Nieuw-Assyrische koningen: heersers of handelaren?”

“Sinds rond 1850 het spijkerschrift werd ontcijferd hebben we uitgebreid kunnen kennismaken met de Mesopotamische wereld waarvan we in het Oude Testament al hier en daar een glimp hadden opgevangen. Het bleek een wereld te zijn waarin grote rijken opkwamen en weer verdwenen, waarin machtige koningen hun legers aanvoerden en verovering, verwoesting en onderdrukking aan de orde van de dag waren. In deze lezing laat de spreker aan de hand van Nieuw-Assyrische teksten zien dat dit robuuste wereldbeeld helemaal niet zo zeker is. Niet alleen waren de Assyrische koningen zelf erop uit een gewenst imago neer te zetten, ook hebben 19e- en 20e-eeuwse wetenschappers dit beeld met hun vertalingen en interpretaties versterkt. Een nieuwe interpretatie van de teksten laat een heel andere wereld zien: een van elitenetwerken, handel en ja, af en toe ook geweld.”

Wij zijn helaas verplicht te controleren of alle deelnemers aan de lezing zijn ingeënt tegen covid 19.

Domitianopolis: Domitianus als bouwheer van Rome

Keizer Domitianus (81-96) staat te boek als een van de slechtste keizers van het Romeinse Rijk. Dat beeld hoopt de spreker in samenwerking met collega’s te nuanceren in een tentoonstelling die vanaf 16 december a.s. in het Rijksmuseum van Oudheden te zien is. In voorbereidend onderzoek heeft de bouwpolitiek van de keizer in Rome een plaats gekregen. Domitianus is in navolging van de transformator bij uitstek, Augustus, misschien wel de actiefste keizerlijke bouwheer geweest. Terwijl het paleis op de Palatijn aan privé wensen van luxe en intimiteit voldeed, konden zijn openbare projecten worden gezien als verbeteringen van de infrastructuur van Rome. Fora, tempels, baden, sportcomplexen en cultuurtempels droegen bij aan de groeiende luister. Alles bijeen genomen kan die bouwpolitiek gedefinieerd worden als de ambitie een nieuw Rome, een Domitianopolis in ware zin, te creëren.

 

 

De zaal opent om 19.00 uur, de lezing start om 19.30 uur. In verband met een maximaal aantal bezoekers werken wij dit seizoen nog met aanmeldingen voor de lezingen. Leden van NKV of Dante Alighieri Nijmegen kunnen zich aanmelden voor de lezing door een email te versturen naar ons (nieuwe) mailadres (nijmegen-arnhem@nederlandsklassiekverbond.nl). Indien u van plan bent om met twee of meer personen te komen, dan verzoeken wij u dit ook aan ons laten weten. Wij verzoeken u zich op uiterlijk maandag 18 oktober aan te melden.

Vrouwen in de schaduw van het Romeinse leger

Na het einde van de burgeroorlog, die duidelijk had gemaakt hoe belangrijk het leger was voor al wie een gooi naar de macht wilde doen, voerde keizer Augustus een reeks hervormingen door om het disparate leger van de Romeinse Republiek om te vormen tot een professioneel leger, onder meer door het opleggen van een huwelijksverbod. De bronnen tonen echter aan dat soldaten toch relaties aangingen met vrouwen, die zij ook daadwerkelijk als hun echtgenotes beschouwden. Maar wie waren deze ‘onechte’ vrouwen en waarom kozen zij ervoor dergelijke onwettige ‘huwelijken’ te sluiten met soldaten, waardoor hun eventuele kinderen onwettelijk zouden zijn?

In deze lezing zal gepeild worden, in het bijzonder aan de hand van het uitvoerige bronnenmateriaal dat overgeleverd is uit Romeins Egypte, of soldaten daadwerkelijk ongeschikte potentiële echtgenoten waren voor lokale vrouwen, zoals algemeen aanvaard in het moderne onderzoek.

Excursie Mariemont

Het is nog een hele poos wachten, maar we delen het desalniettemin mee. NKV-Antwerpen gaat opnieuw op dagexcursie, naar Mariemont-Morlanwelz. In het Musée Royal de Mariemont loopt daar vanaf 20 november de tentoonstelling Le mystère Mithra. Plongée au coeur d’un culte romain . Op zaterdag 12 maart 2022 bezoeken we enerzijds de tentoonstelling, anderzijds de vaste collectie en het museumpark. Hierover krijgt men later nadere informatie. Intussen geldt ‘save the date’ …

Wie interesse heeft om op deze excursie mee te gaan, kan een telefoontje of mailtje richten tot secretaris Marc Van den Sande. Zo weten wij hoeveel deelnemers wij mogen verwachten.

Themareis Romeins Dacia

Na afweging van enkele mogelijkheden heeft het bestuur voor onze volgende themareis Roemenië als bestemming gekozen. Het betreft een 5-daagse vliegtuig- en autocarreis in de vrije dagen rond Ons-Heer-Hemelvaart, van woensdag 25 t.e.m. zondag 29 mei 2022. Let wel : de data en de uren liggen nog niet helemaal vast en kunnen een dag verschillen, afhankelijk van de vluchten.

Vermits de reis gemodelleerd werd op de voorbije tentoonstelling over de Daciërs, bevat het programma bezoeken aan o.a. de sites en het archeologisch museum van Sarmizegetusa, aan Ulpia Traiana en het Dacische fort van Costesti. Verdere info ontvangt men later ; en op onze volgende nieuwsbrieven. Maar noteer de data alvast in uw agenda …

Wie interesse heeft om mee te gaan, kan een telefoontje of mailtje richten tot secretaris Marc Van den Sande. Zo weten wij hoeveel deelnemers wij mogen verwachten.

De wereld van Sabina

Mw. drs. Nynke Smits komt op 29 oktober vertellen over De Wereld van Sabina.

In de toelichting op haar lezing schrijft zij het volgende:

“In maart 2017 verscheen mijn roman ‘Sabina. Vrouw van Hadrianus. Een bijzondere Liefdesgeschiedenis (Primavera Pers)’. Eindelijk lezen we hoe het voor Sabina geweest kan zijn: het huwelijk met de keizer die het Romeinse rijk bereisde en bestuurde en de jongen Antinous beminde. Het verhaal voert de lezer aan de hand van Sabina’s leven mee naar alle windstreken van het Romeinse rijk.  In mijn lezing vat ik het boek kort samen en ga in op de keuzes die ik bij het schrijven heb gemaakt. Ook bij de lezer zullen de vragen zich opdringen: hoe verhouden feit en fictie zich tot elkaar, hoe zijn de voor Sabina schaarse bronnen gebruikt of genegeerd. Wat wíl de roman? Moet de lezer een inkijkje krijgen in Sabina’s ziel, wordt er licht geworpen op de 2e eeuw? Maar vooral wil ik, net als in het boek, Sabina’s publiek mee op reis nemen naar haar Mediterrane wereld: met beelden van Rome, de Villa Hadriana, de vallei van de Nijl, het Athene uit Hadrianus’ dagen, etc.”

Vertalers en vertalingen in de antieke wereld

In de Romeinse traditie staat vertalen gelijk met het ‘”veroveren”van de Griekse taal en cultuur. Daarnaast wordt de bijbelvertaling door Griekssprekende joden met betrekking tot de Griekse traditie besproken.

De toiletten van de hoofdstad van het Romeinse Rijk

Waar gingen de miljoen inwoners van Rome naar het toilet? En hoe zagen deze toiletten eruit? De 67 toiletten die op dit moment bekend zijn, leveren een schat aan informatie over
het dagelijks leven in deze grote stad.

Waterbeheer in de oudheid

Een toekomst voor oude inzichten. Hoe kan archeologische kennis van waterbeheer (irrigatie, wateropslag, drainage enz.) van nut zijn in moderne samenlevingen? (EOL i.s.m. NKV)

Vertalers en vertalingen in de antieke wereld

In de Romeinse traditie staat vertalen gelijk met het “veroveren” van de Griekse taal en cultuur. Ook wordt de bijbelvertaling door Griekssprekende joden met betrekking tot de Griekse traditie besproken.

X
X
X