Spring naar content

David Rijser ontvangt OIKOS-publieksprijs

Een classicus die zijn klassieken kent, en voor wie het klassieke telkens nieuwe vormen aanneemt. Is het eerste nog een vanzelfsprekendheid? Het tweede neigt in elk geval naar het paradoxale. Maar het is met betogen in deze lijn dat David Rijser laat zien hoe waardevol grondige cultuurhistorische kennis is. Arabische literatuur, Amerikaanse televisieseries, renaissanceschilderkust: telkens laat hij zien hoe cultuuruitingen nooit op zich staan. Om onderzoek op dergelijk terrein te bevorderen heeft het Nederlands Klassiek Verbond de bijzondere leerstoel Recepties van de Klassieke Oudheid aan de Rijksuniversiteit Groningen ingesteld. Rijser is de eerste hoogleraar op deze positie, sinds januari 2019.

Door de blik net anders te richten, of door het perspectief zo breed mogelijk te kiezen ontstaan fascinerende inzichten. Rijser presenteert en presenteerde deze in doorwrochte opiniestukken in de grotere kranten en tijdschriften, en in het uitstekend ontvangen Een telkens nieuwe oudheid uit 2016: allemaal spraakmakende bijdragen aan het publieke debat.

Op grond van zijn verdiensten ontving Rijser vandaag de OIKOS-publieksprijs. Het Nederlands Klassiek Verbond feliciteert hem van harte met deze terechte toekenning.

Meer informatie vindt u op de nieuwswebsite van de Rijksuniversiteit Groningen, de pagina over de NKV-leerstoel en de website van de OIKOS-publieksprijs.

Laat een reactie achter

X
X
X