Spring naar content

Nieuwe bestuursleden ingeslagen

Vanmorgen, 30 mei 2020, zijn op de digitaal gehouden Algemene Ledenvergadering drie nieuwe bestuursleden ingeslagen. Jet van Gelder, lid van de afdeling Friesland en oud-voorzitter van de VCN, neemt de voorzittershamer over van Diederik Burgersdijk, die na vier jaar voorzitterschap terugtreedt. Ook secretaris Siward Tacoma en PR-bestuurslid Laurien de Gelder nemen na vier jaar afscheid…

Lees meer

David Rijser ontvangt OIKOS-publieksprijs

Een classicus die zijn klassieken kent, en voor wie het klassieke telkens nieuwe vormen aanneemt. Is het eerste nog een vanzelfsprekendheid? Het tweede neigt in elk geval naar het paradoxale. Maar het is met betogen in deze lijn dat David Rijser laat zien hoe waardevol grondige cultuurhistorische kennis is. Arabische literatuur, Amerikaanse televisieseries, renaissanceschilderkust: telkens…

Lees meer

Bestuursbericht omtrent Coronavirus

Beste leden van het Nederlands Klassiek Verbond, gaarne uw aandacht voor het volgende. Inmiddels is ingevolg maatregelen omtrent het coronavirus van regeringswege de termijn voor ingekrompen activiteit en social distancing in Rome op 18 mei, in Vlaanderen op 17 mei, en in Nederland op 1 juni bepaald. Het Hoofdbestuur heeft dan ook aan de afdelingsbesturen…

Lees meer

Piet Gerbrandy wint Homerusprijs 2020

Op de eerste zaterdag van de Week van de Klassieken zal voor de elfde keer de Homerusprijs worden uitgereikt. Met deze prijs beloont het Nederlands Klassiek Verbond het boek dat het beste een brug weet te slaan tussen de klassieke oudheid en het heden. Dit jaar waren de genomineerden voor de Homerusprijs, ‘Boëthius. Troost in…

Lees meer

Terugblik op de NKV-dag 2019

Op zaterdag 5 oktober vond de NKV-dag 2019 plaats, georganiseerd door de afdeling Amsterdam, gehouden in de hoofdstad (CREA-café). De dag stond in het teken van de beeldvorming van vrouwen de Oudheid. Met de titel #MythToo werd onderzocht of dit beeld na het uitbreken van het MeToo-debat opnieuw bijgesteld moet worden. De dag trok veel…

Lees meer

David Rijser NKV-hoogleraar antieken-recepties

Gisteren heeft dr. David Rijser in het academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen zijn oratie gehouden. Met deze oratie is hij officieel benoemd tot bijzonder hoogleraar antieken-recepties aan deze universiteit. De studie van de klassieken omvat meer dan alleen het lezen van teksten en het kijken naar overblijfselen uit de oudheid. Receptieonderzoek, een vitaal onderdeel daarvan,…

Lees meer

Afdelingenoverleg

Het Afdelingenoverleg zal plaatsvinden op  zaterdag 16 november 2019, in de Kerkzaal van de Doopsgezinde Gemeente, Oudegracht 270 te Utrecht, aanvang 11:30u (inloop vanaf 11:00u). Hieronder vindt u de bijbehorende agenda. 1.            Opening en vaststelling agenda (5) 2.            Mededelingen van het Hoofdbestuur: concept beleidsplan en agenda 2020, vernieuwing Hermeneus (20) 3.            Bestuurssamenstelling. (10) 4.            Financiën:…

Lees meer

Persbericht: Zorgen om het KNIR

Persbericht, NKV 17 juni 2019 De bestuursleden van het Nederlands Klassiek Verbond en van de Stichting Leerstoel NKV hebben met grote verontrusting kennis genomen van het plan van de Rijksuniversiteit Groningen om 50% van de activiteiten van het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome voor genoemde universiteit te reserveren, en het plaatselijk beleid aan te passen…

Lees meer

Homerusprijs 2019 uitgereikt aan Leonard Rutgers

Op zaterdag 13 april werd in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden de tiende Homerusprijs uitgereikt aan Leonard Rutgers, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, voor zijn boek De klassieke wereld in 52 ontdekkingen. Rutgers laat in zijn boek zien dat verbindingen tussen de oudheid en het heden in velerlei vormen en op onverwachtse plaatsen opduiken, voor…

Lees meer

NKV Homerusprijswinnaar bekend

Op zaterdag 13 april zal voor de tiende keer de Homerusprijs worden uitgereikt. Met deze prijs beloont het Nederlands Klassiek Verbond het boek dat het beste een brug weet te slaan tussen de klassieke oudheid en het heden. Dit jaar waren de genomineerden voor de Homerusprijs ‘Leven met de goden. Religie in de Oudheid’ (Amsterdam…

Lees meer
X
X
X