Spring naar content

Bestuursbericht omtrent Coronavirus

Beste leden van het Nederlands Klassiek Verbond, gaarne uw aandacht voor het volgende.

Inmiddels is ingevolg maatregelen omtrent het coronavirus van regeringswege de termijn voor ingekrompen activiteit en social distancing in Rome op 18 mei, in Vlaanderen op 17 mei, en in Nederland op 1 juni bepaald. Het Hoofdbestuur heeft dan ook aan de afdelingsbesturen gesuggereerd alle activiteiten in ieder geval tot 1 juni op te schorten. Houdt u rekening met een verlenging van de termijn in de maand april. De Week van de Klassieken is onder voorbehoud verplaatst naar de week vanaf zaterdag 5 september. We zullen bekijken welke geplande activiteiten van NKV naar die week verplaatst kunnen worden, en houden u op de hoogte.

Voor updates omtrent de ontwikkelingen van het coronavirus kan men zich in Nederland wenden tot het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu: https://www.rivm.nl/coronavirus, in Vlaanderen tot het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid: https://www.zorg-en-gezondheid.be, en in Rome tot het Istituto Superiore di Sanità: https://www.iss.it; deze drie, maar het meest van deze de ISS, omdat deze volgens de wetten van de translatio imperii op de zaken zoals die zich binnenkort bij ons voordoen vooruitloopt.

Daarom ons dringende advies: blijf binnen, houd afstand bij uw noodzakelijk verblijf buiten, minimaal anderhalve meter (loop een stukje om als u iemand tegenkomt), en help de hulpbehoevenden.

Daarbij wens ik ieder het beste en een goede gezondheid!

Bij vragen wendt u zich tot voorzitter@nederlandsklassiekverbond.nl of secretaris@nederlandsklassiekverbond.nl.

 

met vriendelijke groeten,

Diederik Burgersdijk
voorzitter NKV

Laat een reactie achter

X
X
X