Spring naar content

Afdelingenoverleg

Het Afdelingenoverleg zal plaatsvinden op  zaterdag 16 november 2019, in de Kerkzaal van de Doopsgezinde Gemeente, Oudegracht 270 te Utrecht, aanvang 11:30u (inloop vanaf 11:00u).

Hieronder vindt u de bijbehorende agenda.

1.            Opening en vaststelling agenda (5)
2.            Mededelingen van het Hoofdbestuur: concept beleidsplan en agenda 2020, vernieuwing Hermeneus (20)
3.            Bestuurssamenstelling. (10)
4.            Financiën: verslag lopend jaar; voorlopige begroting 2017 (15)
5.            W.v.t.t.k. (15)
6.            Rondvraag (Tour d’horizon) (15)
7.            Sluiting (5)

Na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid om tijdens het napraten een eenvoudige lunch te gebruiken.

Laat een reactie achter

X
X
X