Spring naar content

Afdelingen

1856821-website NKV-2

Het Nederlands Klassiek Verbond heeft zo'n dertig actieve afdelingen in Nederland en Vlaanderen. Elke afdeling organiseert verschillende activiteiten, zoals lezingen door vooraanstaande wetenschappers, excursies naar musea en toneelopvoeringen en leeskringen onder leiding van classici. Voor leden is de toegang tot activiteiten gratis!

Agenda

banner blue

december

0610-21Leeskring LatijnJan Van Reeth, Marc Van den Sande, Chris Fabry, Wim Devriendt

0611-21Leeskring LatijnJan Van Reeth, Marc Van den Sande, Chris Fabry, Wim Devriendt

De Klassieken als rode draad in het Paleis op de DamCasper Porton en Esther Uijtdehaage van Onderwijscentrum Addisco

0712-21So You Think You Can Govern (Your Province)?Een spoedcursus Romeins provinciaal bestuur

0812-21De Isis-cultus in de Hellenistisch-Romeinse tijdDr. R. Strootman

1612-21Het Papier van Piranesi: Oudheidkunde en Archeologie in 18e-eeuws Italië

januari

0610-21Leeskring LatijnJan Van Reeth, Marc Van den Sande, Chris Fabry, Wim Devriendt

0611-21Leeskring LatijnJan Van Reeth, Marc Van den Sande, Chris Fabry, Wim Devriendt

1001-22Het Pelgrimsverslag van EgeriaDr. Vincent Hunink

2001-22Bodes als snelle winden aan weerszijden van de BosporusHomerus in het licht van ‘Oosterse’ epiek

2201-22Museumobjecten vertellen over de Romeinse Republiek

2601-22Ken-je-Klassiekenquiz / regionale voorrondeDe bestuursleden van NKV-Antwerpen

februari

0610-21Leeskring LatijnJan Van Reeth, Marc Van den Sande, Chris Fabry, Wim Devriendt

0611-21Leeskring LatijnJan Van Reeth, Marc Van den Sande, Chris Fabry, Wim Devriendt

1402-22Het ontstaan van de ZijderouteDr. R. (Rolf) Strootman

1502-22Plinius, Trajanus en de kracht van de retorica

2302-22Waterbeheer in de oudheidDr. E. Kaptijn

maart

0610-21Leeskring LatijnJan Van Reeth, Marc Van den Sande, Chris Fabry, Wim Devriendt

0611-21Leeskring LatijnJan Van Reeth, Marc Van den Sande, Chris Fabry, Wim Devriendt

1203-22Excursie MariemontJan Van Reeth & Marc Van den Sande

1403-22Pompeii, de romantiek en de doodDr. C.L. Caspers

1703-22De taal van de Homerische helden

1703-22Sophonisba, altera Dido? Liefdesvuur en zelfmoord in Petrarca’s Africa (iN 't KaVé-lezing)

april

0610-21Leeskring LatijnJan Van Reeth, Marc Van den Sande, Chris Fabry, Wim Devriendt

0611-21Leeskring LatijnJan Van Reeth, Marc Van den Sande, Chris Fabry, Wim Devriendt

mei

0611-21Leeskring LatijnJan Van Reeth, Marc Van den Sande, Chris Fabry, Wim Devriendt

1705-22Grieken in Gandhara: Een cultureel kruispunt aan de Indus

2505-22Themareis Romeins DaciaBegeleiding/organisatie : Michel Gybels

X
X
X