Spring naar content

Activiteiten

Activiteiten

Het NKV is de vereniging voor iedereen in het Nederlands taalgebied met interesse in de Grieks-Romeinse cultuur.

Afdelingen

Onze afdelingen, ruim 30 verspreid over Nederland en Vlaanderen, organiseren lezingen over onderwerpen uit de oudheid. Vaak worden deze gehouden door sprekers uit de academische wereld. Daarnaast organiseren de afdelingen ook activiteiten zoals een rondleiding in een van de grote musea van Nederland en Vlaanderen of brengen deze bezoeken aan toneelstukken. Elke afdeling heeft doorgaans ook één of meerdere leesgroepen voor mensen die – na hun gymnasiumopleiding authentieke Latijnse en/of Griekse teksten onder leiding van ervaren classici willen lezen.

Tijdschrift Hermeneus 

Vijf keer per jaar ontvangen de leden het geïllustreerde tijdschrift Hermeneus.

Homerusprijs en Homeruslezing 

De NKV-Homerusprijs is een jaarlijkse prijs die wordt uitgereikt aan de schrijver(s) van een Nederlandstalig werk (boek/vertaling) dat het beste een brug slaat tussen de Klassieke Oudheid en het heden. De prijswinnaar(s) ontvangen een linoleumsnede (van kunstenaar Joep Beijst) Eerdere winnaars waren:

2010 René Veenman DE KLASSIEKE TRADITIE IN DE LAGE LANDEN (postuum)
2011 Jona Lendering & Arjen Bosman DE RAND VAN HET RIJK. DE ROMEINEN EN DE LAGE LANDEN
2012 Jeanine De Landtsheer DESIDERIUS ERASMUS: SPREEKWOORDEN (ADAGIA)
2013 Jan-Maarten Bremer & Ton Kessels ARISTOTELES: POLITICA
2014 Daan den Hengst AMMIANUS MARCELLINUS. JULIANUS, DE LAATSTE HEIDENSE KEIZER
2015 Christian Laes BEPERKT? GEHANDICAPTEN IN HET ROMEINSE RIJK
2016 Toon van Houdt MIETJES, MONSTERS EN BARBAREN. HOE WE DE KLASSIEKE OUDHEID GEBRUIKEN OM ONSZELF TE BEGRIJPEN
2017 Patrick Lateur HOMEROS, ODYSSEE. EEN ZWERVER KOMT THUIS
2018 Arjen van Veelen AANTEKENINGEN OVER HET VERPLAATSEN VAN OBELISKEN

Sinds 2018 wordt de Homerusprijs uitgereikt op de avond van de jaarlijkse HOMERUSLEZING, die op de tweede zaterdag van de Week van de Klassieken plaatsvindt in het Rijksmuseum van Oudeheden te Leiden.

2018 Maarten Asscher DE ONTDEKKING VAN ROME
2019 Patrick Lateur EUROPA. MYTHOLOGISCH CONTINENT IN EEUWIGE BEWEGING

Klassieke Olympiaden

Samen met de Vereniging Classici Nederland en de Vrienden van het Gymnasium organiseert het NKV de Klassieke Olympiaden. Deze jaarlijks terugkerende wedstrijden nodigen jongeren en volwassenen uit om hun vertaalkunsten tot maximale ontplooiing te laten komen. Voor jongeren wordt er een eerste ronde op school georganiseerd, waarin zowel bij Latijn als Grieks de deelnemers tijdens een lesuur door middel van open- en meerkeuzevragen ondervraagd worden over een ongeziene passage. De beste veertig tot vijftig leerlingen worden uitgenodigd voor de tweede ronde: de kandidaten lezen een vooraf vastgesteld pensum en worden in januari op een centrale locatie in Nederland ondervraagd over een passage en uitgedaagd met een creatieve schriftelijke opdracht. De beste drie van elke taal gaan door naar de finale waarin universitaire docenten hen in een mondelinge ronde bevragen over een tweede pensum. Voor volwassenen worden er een opgave Latijn en een opgave Grieks beschikbaar gesteld die zij kunnen inzenden. Naast eeuwige roem voor deze herculische opgaven kunnen jongeren geldprijzen winnen en volwassenen krijgen een prachtig boekenpakket. De prijsuitreiking vindt plaats in maart tijdens de Week van de Klassieken. NKV-DAG Één van onze afdelingen organiseert de jaarlijkse NKV-dag, een speciale dag voor onze leden met lezingen en andere activiteiten op een speciale locatie in Nederland of Vlaanderen. Traditioneel wordt deze dag afgesloten met een gezamelijk diner voor wie hiervoor belangstelling heeft. De eerstvolgende verbondsdag zal in Amsterdam zijn.

Algemene Ledenvergadering en Afdelingenoverleg

Omdat het NKV een vereniging is met leden, schrijft het hoofdbestuur jaarlijks twee vergaderingen uit. De algemene ledenvergadering vindt elk jaar in maart plaats. Het afdelingenoverleg is een informeel overleg tussen het hoofdbestuur en de afdelingsbesturen. Dit overleg vindt plaats in de maand november. Wilt u op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Facebook. Heeft u vragen over onze vereniging of onze activiteiten, dan kunt u mailen naar info@nederlandsklassiekverbond.nl.

Bestuursberichten

Bestuursberichten NKV juni 2019

X
X
X