Spring naar content

Vacature: bestuursleden

Het Nederlands Klassiek Verbond is op zoek naar bestuursleden:

– een voorzitter

– een Vlaamse vicevoorzitter

– een penningmeester

– een algemeen bestuurslid, portefeuille jeugd- en studentenzaken


Voorzitter:

De voorzitter

 • Vertegenwoordigt de vereniging naar derden en houdt contact met zusterorganisaties;
 • Representeert en speelt een stimulerende rol bij grote evenementen (ALV, NKV-dagen, studentendagen, Olympiaden, Homeruslezing en -prijs;
 • Ziet toe op voortgang van alle aan NKV verwante activiteiten, zoals redactie van Hermeneus, en houdt contact met verwante organisaties zoals de Stichting leerstoel NKV;
 • Is uiteindelijk aanspreekpunt voor de afdelingen en leden;
 • Geeft leiding aan het Hoofdbestuur en aan het Dagelijks Bestuur;
 • Draagt eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van de vereniging;
 • Voorziet de leden van relevante informatie via de nieuwsbrief .

De voorzitter

 • Is professioneel actief op het gebied van de klassieke oudheid of heeft daar een actieve belangstelling voor;
 • Heeft ervaring met het leiding geven aan organisaties en kan overzicht houden over een breed scala aan activiteiten;
 • Is creatief en initiatiefrijk in het gaande houden van processen en het in gang zetten van nieuwe activiteiten;
 • Beschikt over goede contactuele eigenschappen en talent voor diplomatie;
 • Is bereid gedurende een aantal jaren op gezette tijden de vereniging in woord en daad te besturen.

Vlaamse vicevoorzitter:

De Vlaamse vicevoorzitter

 • Vervangt de voorzitter bij diens ontstentenis;
 • Is aanspreekpunt voor de Vlaamse afdelingen;
 • Representeert de Vlaamse afdelingen bij het hoofdbestuur;
 • Speelt namens de Vlaamse afdelingen een stimulerende rol bij grote evenementen (onder meer ALV, NKV-dag, studentendagen).

De Vlaamse vicevoorzitter

 • Is professioneel actief op het gebied van de klassieke oudheid of heeft daar een actieve belangstelling voor;
 • Heeft ervaring met het leiding geven aan organisaties en kan overzicht houden over een breed scala aan activiteiten;
 • Beschikt over een dynamische en veelzijdige persoonlijkheid en over goede contactuele eigenschappen;
 • Is bereid gedurende een aantal jaren op gezette tijden de vereniging met raad en daad te besturen.

Penningmeester:

De penningmeester

 • verzorgt de betalingen van het hoofdbestuur;
 • stelt de financiële jaarstukken samen;
 • onderhoudt contact met de ledenadministratie;
 • beoordeelt de subsidieaanvragen van afdelingen;
 • onderhoudt contact met en adviseert afdelingen over financiële zaken;
 • verzorgt de boekhouding of ziet toe op het verzorgen van de boekhouding;
 • houdt het hoofdbestuur op de hoogte van relevante (financiële) regelgeving voor verenigingen.

 De penningmeester

 • heeft affectie met en ervaring in het verzorgen van de financiën van een vereniging;
 • kan het hoofdbestuur en afdelingsbesturen adviseren in financiële zaken;
 • is bereid gedurende een aantal jaren op gezette tijden de vereniging met raad en daad bij te staan.

Algemeen bestuurslid, portefeuille jeugd- en studentenzaken

Werkzaamheden:

 • contact onderhouden met de studieverenigingen van de verschillende oudheidkundige opleidingen in Nederland en Vlaanderen (verbonden met de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit Gent, de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Leiden, de Universiteit Leuven, de RadboudUniversiteit Nijmegen en de Universiteit Utrecht);
 • in samenwerking met de andere bestuursleden beleid ontwikkelen omtrent de werving en binding van jongere leden;
 • in samenwerking met de andere bestuursleden beleid ontwikkelen omtrent de werving en binding van docenten op middelbare scholen voor het NKV;
 • contacten tussen de verschillende NKV-afdelingen en lokale middelbare scholen bevorderen;
 • mede-organisatie van de jaarlijkse Week van de Klassieken.

Profiel:

 • Een BA-/MA-student Griekse en Latijnse taal en cultuur en/of Oudheidwetenschappen;
 • Affiniteit met de Nederlandse en Vlaamse gemeenschap van classici en oudheidwetenschappers;
 • Interesse in de populair-wetenschappelijke kanten van de oudheidwetenschap;
 • Ervaring in het bestuur van een studie-/studentenvereniging of een andere organisatie strekt tot aanbeveling.

 

Laat een reactie achter

X
X
X