Spring naar content

Nieuwe bestuursleden ingeslagen

Vanmorgen, 30 mei 2020, zijn op de digitaal gehouden Algemene Ledenvergadering drie nieuwe bestuursleden ingeslagen. Jet van Gelder, lid van de afdeling Friesland en oud-voorzitter van de VCN, neemt de voorzittershamer over van Diederik Burgersdijk, die na vier jaar voorzitterschap terugtreedt. Ook secretaris Siward Tacoma en PR-bestuurslid Laurien de Gelder nemen na vier jaar afscheid…

Lees meer

David Rijser ontvangt OIKOS-publieksprijs

Een classicus die zijn klassieken kent, en voor wie het klassieke telkens nieuwe vormen aanneemt. Is het eerste nog een vanzelfsprekendheid? Het tweede neigt in elk geval naar het paradoxale. Maar het is met betogen in deze lijn dat David Rijser laat zien hoe waardevol grondige cultuurhistorische kennis is. Arabische literatuur, Amerikaanse televisieseries, renaissanceschilderkust: telkens…

Lees meer
X
X
X